RUITHEI NUNRAWNG

      Comments Off on RUITHEI NUNRAWNG
Go back to the song list

RUITHEI NUNRAWNG

Saktu: Roparmawi

1. Chun le zuo pawm lai hraichawi lungdumtu
Beiseina run dung a tawi ta ngei maw
Chawltui zu thieng le drugs tanga pawmin
Tapnau inchang ta, hril a hai ngei maw

Ruithei nunrawng damte’n a hung hranga
Lanu tha val hai a her tliek a
Chun le zuo tapna an chang
Tho raw leh, lanu val
Har rawh, i hringnun a liem hma in

2. Lanu tha vel le hringnun suktawitu
Number four damdawi zu le nganza hai
Thatlai hun hai le vanglaini hai hi
Hun le hun lovin zamuol an liem tir

3. Khawvel inhawina hlim hlawpna chenin
Khawvela muongten duthu ei sam a
A tawp lungngaina beidawng tapna chau
Hlimna tawp lo ram ei va ngai ngei aw

Read: 0